608 987 910
Заявление об обработке персональных данных

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti VerticalBlock s.r.o., se sídlem U Soudu 6200/19, Poruba, 708 00 0strava, IČ: 17445078, zapsané ve veřejném Spisová značka: C 90189 vedená u Krajského soudu v Ostravě [dále jen ,,Správce"], aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady [EU] c. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [obecné nařízení o ochraně osobních údajů] [dále jen ,,Nařízení"] zpracovala tyto osobní údaje:

  • jméno a přímení
  • datum narození
  • e-mail
  • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem registrace, nákupu, a dalších obdobných souvisejících činnosti na našich webových stránkách. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu info@hangarbrno.cz

4. Zpracovaní osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru INSPIRE CZ s.r.o., Traťová 4 619 00 Brno IČ: 26274728

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na info@ hangarbrno.cz